IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (ALTES NOVES)
Tornar a la selecció d'autoliquidació
 
 
* Els elements marcats amb aquest símbol són dades d'obligada emplenament

DADES PERSONALS

 

FETS I RAONS

Data de l'alta * Classe de vehicle * Marca * Model * Número de bastidor * Càrrega fiscal *
Tarifa Reduïda : Sense reducció    Vehicles 100% elèctrics    Vehicles híbrids i GLP   

TAXES / IMPOSTOS

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (ALTES NOVES) 0,00