PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
Tornar a la selecció d'autoliquidació
 
 
* Els elements marcats amb aquest símbol són dades d'obligada emplenament

DADES PERSONALS

 

FETS I RAONS

TAXES / IMPOSTOS

TAXA PRESTACIÓ SERVEIS D'INTERVENCIÓ EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 0,00