COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES I/O INSTALACIONS
Tornar a la selecció d'autoliquidació
 
 
* Els elements marcats amb aquest símbol són dades d'obligada emplenament

DADES PERSONALS

 

FETS I RAONS

 

Rehabilitació de viviendes
Rehabilitació locals de menys de 100 metres quadrats.
Obres de pintat exterior i arranjament de façanes
Altres tipus d'obra

TAXES / IMPOSTOS

IMPORT TAXA 0,00
IMPORT IMPOST 0,00
   
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES I/O INSTALACIONS 0,00