PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA ESCOLETA MUNICIPAL
Tornar a la selecció d'autoliquidació
 
 
* Els elements marcats amb aquest símbol són dades d'obligada emplenament

DADES PERSONALS

 

FETS I RAONS

   

     Serveis (170.00 €)        %
(110.00 €)
(20.00 €)
(20.00 €)
Complements
(6.50€/dia)       
(95.00 €)
(2.50 €/dia)       
(2.50 €/dia)       

TAXES / IMPOSTOS

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLETA MUNICIPAL 0,00