TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Tornar a la selecció d'autoliquidació
 
 
* Els elements marcats amb aquest símbol són dades d'obligada emplenament

DADES PERSONALS

 

FETS I RAONS

TAXES / IMPOSTOS

TAXA DE TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 0,00