* Els elements marcats amb aquest símbol són dades d'obligada emplenament

DADES PERSONALS

 

FETS I RAONS

TAXES / IMPOSTOS

TAXA DE CERTIFICATS URBANÍSTICS 0,00