DESCÀRREGA DE REBUTS PENDENTS DE PADRONS ANUALS
Tornar a la selecció d'autoliquidació

DESCÀRREGA DE REBUTS PENDENTS DE PADRONS ANUALS

Per descarregar els rebuts cal disposar d'un certificat digital instal·lat en el seu navegador, que l'identifiqui com a titular dels rebuts

Aquest procés pot trigar un minut. Depenent de la velocitat de la xarxa i del nombre de rebuts que es van a descarregar

Els rebuts es descarregaran en un únic fitxer amb extensió ZIP. Si no disposa de cap programa capaç d'obrir els rebuts comprimits, pot descarregar-se aquest
Premi aquí per veure guia d'instal·lació