DESCÀRREGA DE REBUTS PENDENTS DE PADRONS ANUALS
Tornar a la selecció d'autoliquidació

DESCÀRREGA DE REBUTS PENDENTS DE PADRONS ANUALS AMB DADES D'UN REBUT DE L'ANY PASSAT         DESCÀRREGA DE REBUTS PENDENTS DE PADRONS ANUALS AMB CERTIFICAT

Per descarregar els rebuts cal disposar d'un certificat digital instal·lat en el seu navegador, que l'identifiqui com a titular dels rebuts

Aquest procés pot trigar un minut. Depenent de la velocitat de la xarxa i del nombre de rebuts que es van a descarregar

Els rebuts es descarregaran en un únic fitxer amb extensió ZIP. Si no disposa de cap programa capaç d'obrir els rebuts comprimits, pot descarregar-se aquest
Premi aquí per veure guia d'instal·lació