PAGAMENT ONLINE DE LIQUIDACIONS I REBUTS

Òmpliga les dades que es troben ressaltats en la imatge d'exemple
A - Emissora, B - Referència, C - Identificació, D - Import

A
B
C
D

Òmpliga les dades amb el D.N.I/N.I.F. que ha utilitzat per a realitzar l'autoliquidación/liquidación i les següents dades ressaltats en la imatge, tal com es mostra en el següent exemple
A - Tipus
B - Número

A
B